Privacy beleid

Via deze Privacy Policy informeert Ad Astra begeleiding & behandeling u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Ad Astra begeleiding & behandeling Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ad Astra begeleiding & behandeling respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Ad Astra begeleiding & behandeling verwerkt de persoonsgegevens die we van u en van derden ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: naam leerling, naam ouders/verzorger, adres, schoolgegevens en overige contactgegevens, betalingsgegevens, uw feedback over de begeleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden maximaal twee jaar beveiligd bewaard. Daarnaast verzamelt en verwerkt Ad Astra begeleiding & behandeling persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse routine van de leerlingen, zoals aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de begeleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Deze evaluatiegegevens worden maximaal drie jaar beveiligd bewaard.Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Ad Astra begeleiding & behandeling gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de begeleiding;
• het verzorgen van de begeleiding;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om u onze rapportages en andere informatie toe te zenden;om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
• en om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Ad Astra begeleiding & behandeling zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien wij daartoe wettelijk verplicht is. Dit gebeurt eventueel geanonimiseerd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele geanonimiseerde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst.

Facebook
Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.

LinkedIn
Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Ad Astra begeleiding & behandeling mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot Ad Astra begeleiding & behandeling richten door een e-mail te sturen naar info@Ad Astra begeleiding & behandeling.nl, onder vermelding van uw naam en naam van de leering. Daarnaast is het ook mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen op 0182-689507.

Ad Astra begeleiding & behandeling zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Ad Astra begeleiding & behandeling de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik. Bij inzage, verwijdering of correctie van de persoonsgegevens zal altijd om legitimatie worden gevraagd.

Wijzigingen
Ad Astra begeleiding & behandeling kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 30-07-2018.

Betrokken

Wij hebben één doel, de jongere helpen. Hierbij werken wij samen en gaan er
samen voor om te bereiken dat klachten bij de jongere afnemen, de zelfstandigheid
wordt bevorderd en de jongere na de behandelingen weer in staat is zelf zijn/haar
koers te bepalen.

Betrouwbaar

Voor kwetsbare groepen is weten waar je van op aan kunt zo mogelijk belangrijker dan het al is. We maken deel uit van Ad Astra met meer dan 30 jaar binnen het onderwijs en de
jeugdhulpverlening. De werking van onze effectieve aanpak is inmiddels ruim bewezen.

Transparant

Wij houden van helderheid. We betrekken ouders en de jongere bij iedere stap in het proces en maken duidelijke afspraken over de communicatie met school en thuis. Alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Dat werkt wel zo prettig voor iedereen. 

Innovatief

We zoeken altijd naar nieuwe oplossingen als we ergens tegenaan lopen waar we nog geen antwoord op hebben. Wij kijken met de jongere, ouders en school vooruit, waarbij oplossings- en toekomstgericht wordt gewerkt aan het bereiken van
haalbare doelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u het formulier gebruiken of contact opnemen via onderstaande gegevens. Uw kind aanmelden kan telefonisch of per e-mail.

Midden Holland
088 972 3773
info@yoep.nl

Haaglanden
088 972 3770
info@yoep.nl

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Bekijk hier onze privacy policy.

Blijf automatisch op de hoogte
Ontvang 1x per 2 maanden de nieuwsbrief

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie  door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord